Sociální začleňování

Strategický cíl 3 je zaměřen na téma digitální gramotnost, digitální vyloučení, ohrožení digitálním vyloučením a sociální začleňování. V České republice se na toto téma zaměřuje několik výzkumných šetření, které uvádíme níže. Kombinací výsledných zjištění se sociodemografickými charakteristikami pak můžeme vyvodit závěry i ve vztahu k sociálnímu začleňování, resp. vyloučení. Z následujících výsledků je evidentní, že úroveň digitální gramotnosti jednotlivců hraje v rámci sociálního začleňování důležitý prvek. Oba pojmy – digitální gramotnost i sociální začleňování – jsou pojmy velmi abstraktní, v současné literatuře se setkáme z jejich různými definicemi, proto zde v přehledu výzkumů neuvádíme jejich přesné definice, ale prostřednictvím popisu výsledků dat demonstrujeme, co si pod těmito pojmy můžeme představit.
Data
Název Rok sběru Cílová populace Velikost souboru Klíčová slova
Digitální gramotnost - Zpráva o stavu a výuce digitální gramotnosti a komparace se zahraničím Rok sběru: 2017 ČR 0 digitální gramotnost, digitální vyloučení, digitální začleňování, digitalizace detail
Informační společnost v číslech 2014-2016 Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016 ČR, 18+ 10 000 000 digitální gramotnost, digitalizace detail
Počítač a internet v českých domácnostech (1989-2016) Rok sběru: 2004, Rok sběru: 2005, Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2007, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2009, Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013, Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016 ČR, 18+ 10 000 000 digitální kompetence, digitální vyloučení, digitální začleňování, digitalizace detail
Internet - fenoménem dnešní doby Rok sběru: 2015 ČR, 15-79 let 2 000 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální domorodec detail
Informační gramotnost VŠ studentů Rok sběru: 2004, Rok sběru: 2005 ČR, 18+ 900 digitální gramotnost detail
Informační gramotnost Rok sběru: 2005 ČR, 15+ 16 500 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Comparing Addictive Behavior on the Internet in the Czech Republic, Chile and Sweden Rok sběru: 2008 ČR, 16+ 1 381 digitální gramotnost detail
Celostátní projekt E-bezpečí Rok sběru: 2015 ČR, žáci a studenti (od 1. stupně ZŠ), učitelé, preventisté sociálně patologických jevů, metodici prevence, policisté (městská policie, Policie ČR), manažeři prevence kriminality, vychovatelé, pracovníci OSPOD a v neposlední řadě také rodiče 0 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
OMG Research – Fenomén šedesátníků Rok sběru: 2016 ČR, 55-69 let 650 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální vyloučení, digitální propast detail
Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě - Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2007, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2009, Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013, Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015 ČR, Právnické a fyzické osoby s 10 a více zaměstnanými osobami ve vybraných odvětvích ekonomické činnosti. 7 812 digitální gramotnost detail
Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě – šetření ICT v domácnostech a mezi jednotlivci Rok sběru: 2004, Rok sběru: 2005, Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2007, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2009, Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013, Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016 ČR, 16+ 8 163 digitální gramotnost, digitální vyloučení, digitalizace detail
Dospělí na okraji informační společnosti - specifika překonávání digitální propasti Rok sběru: 2010 ČR 18+, marginalizované osoby 26 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální vyloučení, digitální začleňování detail
Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Rok sběru: 2011 ČR 18+ 6 102 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální vyloučení, digitální začleňování detail
Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice Rok sběru: 2015 ČR 16+ 8 059 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Průzkum webových stránek veřejné správy Rok sběru: 2013 ČR, státní správa, samospráva 244 digitalizace detail
Využívání ICT v organizacích veřejné správy Rok sběru: 2011 ČR, státní správa, samospráva 6 615 digitální gramotnost, digitalizace detail
Mezinárodní šetření ICILS 2013 Rok sběru: 2013 žáci 8. ročníků ZŠ 3 200 digitální gramotnost, digitální propast, digitální začleňování, digitalizace detail
EU Kids Online Rok sběru: 2010 EU, děti 9-16 let 1 009 digitální gramotnost, digitální začleňování detail
World Internet Project 2014 Rok sběru: 2014 ČR, 15+ 1 316 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální propast, digitální začleňování, digitalizace detail
Aktér 12 - 2011 Rok sběru: 2011 ČR 18+ 1 109 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitalizace detail