Elektronické služby veřejné správy

Strategický cíl 5 je zaměřen na elektronické služby veřejné správy. Níže uvedené datové zdroje se nacházejí zejména v gesci Českého statistického úřadu, který se dlouhodobě zabývá sběrem dat v oblasti fungování e-Governmentu. Sledována je nejen vybavenost organizací veřejné správy informačními technologiemi a kvalifikovanými pracovníky, ale i schopnost zpřístupnit on-line služby jednotlivcům i podnikům. Vzhledem k vysokým dosahovaným hodnotám některých ukazatelů (a tedy jejich nadbytečnosti) klesá počet realizovaných šetření. V současnosti nejsou sledovány komplexní informace o využívání informačních technologií ve veřejné správě, ani o stavu digitálních kompetencí pracovníků v organizacích veřejné správy, ačkoli aktuální data by mohla napomoci k efektivnějšímu naplnění strategického cíle. Například dostatečný počet (schopných) programátorů a IT techniků je nutným předpokladem pro úspěšnou a efektivní digitalizaci spojenou se zefektivněním komunikace mezi organizacemi veřejné správy a občany či podniky.
Data
Název Rok sběru Cílová populace Velikost souboru Klíčová slova
Digitální gramotnost - Zpráva o stavu a výuce digitální gramotnosti a komparace se zahraničím Rok sběru: 2017 ČR 0 digitální gramotnost, digitální vyloučení, digitální začleňování, digitalizace detail
Digitální kompetence – digitální gramotnost Rok sběru: 2016 neuvedeno 0 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Informační společnost v číslech 2014-2016 Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016 ČR, 18+ 10 000 000 digitální gramotnost, digitalizace detail
Informační gramotnost VŠ studentů Rok sběru: 2004, Rok sběru: 2005 ČR, 18+ 900 digitální gramotnost detail
Informační vzdělávání zaměstnanců VŠ Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2010 ČR, 18+, zaměstnanci knihoven 763 digitální kompetence detail
Celostátní projekt E-bezpečí Rok sběru: 2015 ČR, žáci a studenti (od 1. stupně ZŠ), učitelé, preventisté sociálně patologických jevů, metodici prevence, policisté (městská policie, Policie ČR), manažeři prevence kriminality, vychovatelé, pracovníci OSPOD a v neposlední řadě také rodiče 0 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě - Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2007, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2009, Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013, Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015 ČR, Právnické a fyzické osoby s 10 a více zaměstnanými osobami ve vybraných odvětvích ekonomické činnosti. 7 812 digitální gramotnost detail
Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě – šetření ICT v domácnostech a mezi jednotlivci Rok sběru: 2004, Rok sběru: 2005, Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2007, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2009, Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013, Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016 ČR, 16+ 8 163 digitální gramotnost, digitální vyloučení, digitalizace detail
Využívání ICT v organizacích veřejné správy Rok sběru: 2011 Organizace VS, zahrnuje organizační složky státu, všechny kraje i obce (včetně městských částí hl.m. Prahy). 6 615 digitální gramotnost, digitální začleňování detail
ICT Kompetence učitelů Rok sběru: 2006 učitelé 30 374 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitalizace detail
Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice Rok sběru: 2015 ČR 16+ 8 059 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Počítačová gramotnost zaměstnanců vybrané společnosti Rok sběru: 2015 ČR 18+, zaměstnanci 104 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitalizace detail
Mediální gramotnost - nový rozměr vzdělávání Rok sběru: 2006 18 až 59 let (kvótní výběr podle kriterií pohlaví, věku, vzdělání, velikostního pásma bydliště a kraje) 1 313 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální začleňování, digitalizace detail
Průzkum webových stránek veřejné správy Rok sběru: 2013 ČR, státní správa, samospráva 244 digitalizace detail
Využívání ICT v organizacích veřejné správy Rok sběru: 2011 ČR, státní správa, samospráva 6 615 digitální gramotnost, digitalizace detail
Aktér 12 - 2011 Rok sběru: 2011 ČR 18+ 1 109 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitalizace detail