Digitalizace

Digitalizace je proces zavádění využívání digitálních technologií v nejrůznějších oblastech výroby i života společnosti.

Původně byl termín používán v souvislosti s digitalizací textu (například knih nebo dokumentů) nebo s digitalizací fyzikálních veličin. Obecně digitalizace hledá možnosti postavené na digitálních technologiích, které přinášejí zefektivnění a zlepšení fungování procesů a služeb1.

Důsledky digitalizace se projevují v celé řadě oblastí života společnosti, například ve změnách pracovního trhu, zvýšení efektivnosti výroby, zvýšení kvality života.

Literatura

ENDRIS, Petr. Digitalizace televizního a rozhlasového vysílání v České republice [online]. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013 [cit. 2017-03-16]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/91999. Vedoucí práce Hana Slámová.


 

HUTAŘ, Jan. Digitalizace, popis pomocí metadat a jejich formáty [online dizertační práce]. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012 [cit. 2017-03-16]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/25756.


 

VŠETIČKA, M., REICHL, J. 2013. In: Encyklopedie fyziky [online]. c2006-2013 [cit. 2017-03-16]. Dostupné z WWW: http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/1355-digitalizace-analogoveho-signalu.

?

Digitalizace a digitální zpřístupnění dokumentů. Praha: Národní knihovna ČR, 2012-12-01 [cit. 2017-03-16]. Dostupné z: http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_digitalizace.htm


 

VRBENSKÁ, Františka. Digitalizace dokumentů. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2017-03-16]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001728&local_base=KTD.
?

 

Externí odkazy


 

 

?

Digitalizace je proces zavádění využívání digitálních technologií v nejrůznějších oblastech výroby i života společnosti.

 • Definice

  Původně byl termín používán v souvislosti s digitalizací textu (například knih nebo dokumentů) nebo s digitalizací fyzikálních veličin. Obecně digitalizace hledá možnosti postavené na digitálních technologiích, které přinášejí zefektivnění a zlepšení fungování procesů a služeb1.

  Důsledky digitalizace se projevují v celé řadě oblastí života společnosti, například ve změnách pracovního trhu, zvýšení efektivnosti výroby, zvýšení kvality života.

 • Reference
 • Literatura
  Literatura

  ENDRIS, Petr. Digitalizace televizního a rozhlasového vysílání v České republice [online]. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013 [cit. 2017-03-16]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/91999. Vedoucí práce Hana Slámová.


   

  HUTAŘ, Jan. Digitalizace, popis pomocí metadat a jejich formáty [online dizertační práce]. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012 [cit. 2017-03-16]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/25756.


   

  VŠETIČKA, M., REICHL, J. 2013. In: Encyklopedie fyziky [online]. c2006-2013 [cit. 2017-03-16]. Dostupné z WWW: http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/1355-digitalizace-analogoveho-signalu.

  ?

  Digitalizace a digitální zpřístupnění dokumentů. Praha: Národní knihovna ČR, 2012-12-01 [cit. 2017-03-16]. Dostupné z: http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_digitalizace.htm


   

  VRBENSKÁ, Františka. Digitalizace dokumentů. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2017-03-16]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001728&local_base=KTD.
  ?

   

 • Externí odkazy
  Externí odkazy


   

   

  ?