Způsob získávání digitálních dovedností

Rok sběru
2011
Sběratel dat
Český statistický úřad/Eurostat
Cílová populace
ČR, 16+
Velikost souboru
9262
Způsob sběru
Kvantitativní
Popis způsobu sběru
Osobní rozhovor tazatele s respondentem s využitím počítače

Odkazy

Popis

Soubor je částí výstupu z šetření Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. Popisuje způsoby získávání digitálních dovedností.

  • Popis

    Soubor je částí výstupu z šetření Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. Popisuje způsoby získávání digitálních dovedností.