Informační gramotnost VŠ studentů

Rok sběru
2004
2005
Sběratel dat
Asociace knihoven vysokých škol
Cílová populace
ČR, 18+
Velikost souboru
900
Způsob sběru
Kvantitativní
Popis způsobu sběru
Dotazníkové šetření v knihovnách.

Odkazy

Popis

Cílem výzkumu bylo připravit a vyzkoušet průzkum stavu informační gramotnost na vysokých školách různého oborového zaměření a na základě jeho výsledků navrhnout koncepci informačního vzdělávání na vysokých školách.

Úspěšnost dosáhla 55%. Byly specifikovány požadavky a motivace studentů v oblasti práce s IT.

  • Popis

    Cílem výzkumu bylo připravit a vyzkoušet průzkum stavu informační gramotnost na vysokých školách různého oborového zaměření a na základě jeho výsledků navrhnout koncepci informačního vzdělávání na vysokých školách.

    Úspěšnost dosáhla 55%. Byly specifikovány požadavky a motivace studentů v oblasti práce s IT.